Sinh học

Giải bài 5 trang 91 SBT sinh học 11

Đề bài

Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

This post: Giải bài 5 trang 91 SBT sinh học 11

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ : noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c… trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết

a) 1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a-hạt phấn; b-hạt phấn nảy mầm; c-bao phấn; d-ống phấn; e-bầu nhụy; f-túi phôi; g- noãn; h-noãn cầu.

c)

– Quá trình thụ phấn: Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy). Có hai hình thức thụ phấn: tự thụ phấn (xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)

– Quá trình thụ tinh:

Ở TV có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:

• Quá trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy

+ Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn

+ Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn

• Quá trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button