Địa lý

Giải bài 5 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Vùng đồng bằng có dân cư sinh sống và sản xuất tập trung nhất là:

This post: Giải bài 5 trang 96 vở bài tập Địa lí 7

a. Đồng bằng A-ma-dôn

b. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô

c. Đồng bằng Pam-pa

d. Đồng bằng La-pla-ta

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại kiến thức dân cư – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vùng đồng bằng có dân cư sinh sống và sản xuất tập trung nhất là đồng bằng Pam-pa.

Chọn: C

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button