Tiếng việt

Giải Bài 6: Xem – kể Ngày như thế nào là đẹp? Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Câu a

Xem tranh, nói 2 – 3 câu về nội dung từng bức tranh.

34 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh, chú ý các từ ngữ gợi ý ở dưới để nói về nội dung của mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Tranh 1:

– Sau nhiều ngày dầm mưa, trời hửng nắng, Châu Chấu nhảy lên gò đất phơi nắng và thốt lên “Một ngày tuyệt đẹp!”

– Giun Đất nghe thấy vậy liền đáp lại: “Chẳng có gì đẹp!”

Tranh 2:

– Châu Chấu nghe thấy thế liền nói: “Ngày có nắng là ngày đẹp”

– Giun Đất không đồng ý, đáp trả: “Ngày có mưa dầm mới đẹp!”

Tranh 3:

– Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

– Trên đường đi hỏi, Châu Chấu và Giun Đất gặp Kiến, Kiến nói tối về sẽ trả lời.

Tranh 4:

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

– Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính ?

– Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Câu b

Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý dưới tranh.

Ngày như thế nào là đẹp?

 

34 10 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ bức tranh xem những người trong tranh đang làm gì để viết lời nói và đáp phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Ngày như thế nào là đẹp?

Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:

– Một ngày tuyệt đẹp!

– Chẳng có gì đẹp! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

– Thế là thế nào? – Châu Chấu nhảy lên . – Trên trời không một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.

– Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! – Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ

Châu Chấu hỏi Kiến :

– Bác Kiến ơi, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét ?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

– Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé !

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

– Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính ?

– Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp ! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Câu c

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button