Giải Bài 7: Hạt thóc VBT Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1

Theo bài đọc, hạt thóc quý giá như thế nào với con người?


Phương pháp giải:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Theo bài đọc, hạt thóc nuôi sống con người.

Câu 2

Từ nào trong bài đọc cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình?

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc và tìm từ ngữ cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình.

Lời giải chi tiết:

Từ cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình là từ tôi.

Câu 3

Đóng vai hạt thóc, viết lời giới thiệu về mình.

– Tôi là……

– Tôi sinh ra từ……

– Tôi có ích vì…..

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để viết lời giới thiệu.

Lời giải chi tiết:

– Tôi là hạt thóc.

– Tôi sinh ra từ cánh đồng bao la.

– Tôi có ích vì tôi nuôi sống con người.

Câu 4

Viết một câu nêu lên suy nghĩ của em về hạt thóc.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hạt thóc tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá đối với con người.

Câu 5

Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự của câu chuyện Sự tích cây khoai lang.

7 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em đọc lại câu chuyện Sự tích cây khoai lang vào quan sát kĩ các bức tranh để sắp xếp đúng thứ tự.

Lời giải chi tiết:

7 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *