Sinh học

Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Đề bài

2017 04 17 220536 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào ? Hãy trình bày quá trình đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 giao tử đực tham gia thụ tinh, một giao tử đực hoà nhập với trứng, giao tử đực thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n). Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật Hạt kín (thực vật có hoa).

– Dựa vào sơ đồ để chú thích

Lời giải chi tiết

– Sơ đồ trên nói lên quá trình thụ tinh kép

– Thụ tinh kép là hiện tượng hai giao tử đực cùng tham gia vào quá trình thụ tinh

+ Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ,

+ Tinh tử thứ 2 kết hợp với tb trứng tạo thành hợp tử sau đó phát triển thành phôi

Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín( thực vật có hoa).

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button