Sinh học

Giải bài 7 trang 97 SBT Sinh học 11

Đề bài

Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính.

This post: Giải bài 7 trang 97 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở động vật

Lời giải chi tiết

– Ưu điểm của sinh sản hữu tính: Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền, vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

– Nhược điểm của sinh sản hữu tính: Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button