Sinh học

Giải bài 9,10,11 trang 94 SBT Sinh học 11

Câu 9

9. Hạt đỗ thuộc loại

This post: Giải bài 9,10,11 trang 94 SBT Sinh học 11

A. quả giả.

B. quả đơn tính,

C. hạt có nội nhũ.

D. hạt không nội nhũ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Hạt đỗ thuộc loại hạt không nội nhũ.

Chọn D

Câu 10

10. Quả được hình thành từ

A. bầu nhuỵ.

B. noãn đã được thụ tinh,

C. bầu nhị.

D. noãn không được thụ tinh

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Quả được hình thành từ bầu nhuỵ.

Chọn A

Câu 11

11. Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

A. tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

B. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử),

C. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

D. sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

Chọn A

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button