Môn toán

Giải bài: Đường thẳng, đường cong (trang 53) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (đường thẳng hay đường cong).

1653899050 66 bai 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

1653899050 536 tr loi bai 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Viết cách đọc tên đoạn thẳng, đường thẳng (theo mẫu).

1653899050 674 bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết cách đọc tên đoạn thẳng, đường thẳng vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

– Đoạn thẳng là đoạn nối liền hai điểm lại với nhau. (Đoạn thẳng bị giới hạn về hai phía đầu mút)

– Kéo dài đoạn thẳng về hai phía ta được đường thẳng. (Đường thằng không bị giới hạn về hai phía)

tr loi bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Vẽ một đoạn thẳng, một đường thẳng, một đường cong.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình dạng của đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, em hãy vẽ hình vào vở.

Lời giải chi tiết:

bai 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button