Tự nhiên và Xã hội

Giải thực hành, xử lí tình huống 1 mục 2 trang 24 ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

1. Nếu là bạn Hà hoặc bạn An, em sẽ làm gì trong 2 tình huống dưới đây? Vì sao?

2. Hãy trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống đã chọn.

 

hinh 4 trang 23 sgk tnxh cd Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 1

1. Nếu là bạn Hà hoặc bạn An, em sẽ làm gì trong 2 tình huống dưới đây? Vì sao?

hinh 4 trang 23 sgk tnxh cd Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

Hình 1: Nếu em là Hà, em sẽ rủ anh trai cùng dọn dẹp rác, lau bàn, lau nhà, sắp xếp lại cốc chén cho căn phòng sạch sẽ, gọn gạng

Hình 2: Nếu em là An, em sẽ giúp em gái gây nôn. Sau khi nôn xong, em sẽ lấy nước cho em gái uống và gọi điện thoại báo cho người lớn.

Câu 2

2. Hãy trao đổi trong nhóm và đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống đã chọn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh trao đổi nhóm và xử lí tình huống đã chọn theo phân công và hướng dẫn của giáo viên. 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button