Tin học

Hoạt động 1 trang 53 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.

2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em. Tại sao?

Câu 1

Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.11 SGK để rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Theo em, 2 cách trình bày đều rõ ràng và dễ nhìn. Tuy nhiên, cách trình bày của trang bên trái đầy đủ thông tin và có thể quan sát được nhiều học sinh hơn so với sách trình bày của trang bên phải.

Câu 2

Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em. Tại sao?

Phương pháp giải:

Lực chọn cách trình bày có lợi hơn như cách bên trái (hình 5.11), vì có thể trình bày nhiều thông tin hơn.

Lời giải chi tiết:

Em sẽ lựa chọn cách trình bày như trang bên trái vì trình bày được nhiều nội dung hơn trang bên phải.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button