Tin học

Hoạt động 1 trang 58 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

1. Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài em làm thế nào?

2. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, em thực hiện những thao tác nào để giúp An chỉnh sửa tệp văn bản công thức làm kem?

3. Em có biết cách nào chỉnh sửa tệp văn bản nhanh hơn không?

Câu 1

Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài em làm thế nào?

Phương pháp giải:

Xem xét đổi các loại nguyên liệu.

Lời giải chi tiết:

Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài, em sẽ đổi nguyên liệu từ dưa hấu thành xoài.

Câu 2

Trong phần mềm soạn thảo văn bản, em thực hiện những thao tác nào để giúp An chỉnh sửa tệp văn bản công thức làm kem?

Phương pháp giải:

Dùng công cụ tìm kiếm sau đó thay đổi lần lượt.

Lời giải chi tiết:

Trong phần mềm soạn thảo văn bản, để chỉnh sửa công thức làm kem. Em tìm lần lượt từ đầu đến cuối văn bản để tìm từ “dưa hấu”. Sau đó em xóa mỗi từ “dưa hấu” đi và gõ từ “xoài” vào vị trí đó.

Câu 3

Em có biết cách nào chỉnh sửa tệp văn bản nhanh hơn không?

Phương pháp giải:

Dùng kết hợp công cụ tìm kiếm và thay thế.

Lời giải chi tiết:

Để chỉnh sửa văn bản nhanh hơn, có thể sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button