Vật lý

Hoạt động 1 trang 7 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời: làm thế nào để nhận biết một chiếc xe trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên bầu trời… đang chuyển động hay đứng yên?

Các em có thể tìm được nhiều cách khác nhau để nhận biết các vật chuyển động hay đứng yên.

Em hãy kể những vật gắn với Trái Đất thường được chọn làm vật mốc để nhận biết chiếc ô tô trên đường, chiếc thuyền trên sông, đám mây trên bầu trời (hình minh họa H1.5, H1.6, H1.7) đang chuyển động hay đứng yên.

hd 1 chu de 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 

Lời giải chi tiết

– Để nhận biết được chiếc xe trên đường đang chuyển động hay đứng yên ta so vị trí của chiếc xe với cây, cột điện, ngôi nhà, cột cây số… ở bên đường nếu vị trí của xe với các vật làm mốc mà thay đổi thì xe đang chuyển động, còn không thay đổi thì xe đứng yên.

Để  nhận biết được chiếc thuyền trên sông đang chuyển động hay đứng yên ta só vị trí của thuyền với cây, ngôi nhà, bến sông… ở ven sông nếu vị trí của thuyền với các vật làm mốc mà thay đổi thì chuyển động, còn không thì thuyền đứng yên.

Để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên, người ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật được chọn làm mốc (vật mốc).

Có thể chọn một vật bất kì làm vật mốc. Người ta thường chọn Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất như nhà cửa, cây cối, cột cây số,… làm vật mốc. Khi không nói tới vật làm mốc, ta ngầm hiểu mốc là Trái Đất hoặc những vật gắn với Trái Đất.

Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

Khi vị trí của vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.

– Các vật thường được chọn làm vật làm mốc: Cây cối, nhà, bến thuyền, cột điện, cột cây số,…

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button