Tin học

Hoạt động 2 trang 54 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Dựa vào bảng thống kê kết quả, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1653632225 819 14 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 1

Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?

Phương pháp giải:

Xác định số cột, số hàng của bảng.

Lời giải chi tiết:

Bảng trên gồm 4 cột, 5 hàng.

Câu 2

Trò chơi nào được nhiều bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được nhiều bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất?

Phương pháp giải:

Dóng hàng, cột tương ứng và so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

Trò chơi được nhiều bạn nam yêu thích nhất là Kéo co, trò chơi được nhiều bạn nữ yêu thích nhất là Lò cò tiếp sức, trò chơi được học sinh của lớp yêu thích nhất là Kéo co.

Câu 3

Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ dàng không?

Phương pháp giải:

Thử liệt kê ra giấy những thông tin ở bảng trên, và thực hiện yêu cầu tương tự. Rút ra được thuận lợi của việc dùng bảng biểu.

Lời giải chi tiết:

Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm khá khó khăn.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button