Vật lý

Hoạt động 4 trang 35 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Hãy liên hệ thực tế để trả lời các câu hỏi sau.

– Vận động viên xe đạp có thể chuyển động với tốc độ 54 km/h (hình H5.7). Khi vừa xuất phát (hình H5.8), vận động viên có thể tạo ra lực đẩy để đạt ngay tốc độ đó được không hay tốc độ có thể tăng dần từ 0 đến gái trị 54 km/h?

                       hd 41 chu de 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Một tàu hỏa đang chuyển động khá nhanh trên đường ray. Người lái tàu nhìn thất trên đường ray phía trước đoàn tàu có một vật cản nên kéo gấp phanh để tác dụng lực hàm đoàn tàu lại (hình minh họa H5.9). Đoàn tàu có thể dừng lại ngay được không hay cần có thời gian để đoàn tàu có thể chuyển động chậm dần trước khi dừng lại.

                                                    hd 42 chu de 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

This post: Hoạt động 4 trang 35 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

– Khi vừa xuất phát, vận động viên không thể tạo ra lực đẩy để đạt ngay tốc độ đó được. Vì theo tính chất quán tính (tính i) một đứng yên sẽ có xu hướng đứng yên. Để đạt được tốc độ 54km/h thì người đó phải đạp để tốc độ tăng dần từ 0 đến gái trị 54km/h.

– Đoàn tàu không thể dừng lại ngay được. Vì theo tính chất của quán tính (tính đà) một vật đang chuyển động sẽ có xu hướng tiếp tục chuyển động. Vì vậy, cần có thời gian để đoàn tàu chuyển động chậm dần trước khi dừng lại.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button