Vật lý

Hoạt động 5 trang 43 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Hãy thực hiện thí nghiệm và trả lời

Một cái tủ được đặt nằm yên trên mặt sàn. Một người tác dụng lực đẩy vào tủ nhưng tủ không di chuyển (hình H6.8). Vì sao có lực đẩy mà tủ vẫn nằm yên, lực nào đã xuất hiện để tạo ta các lực cân bằng tác dụng lên tủ ?

                                                hd 5 chu de 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM     

Lời giải chi tiết

This post: Hoạt động 5 trang 43 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Mặt sàn tạo ra một lực cản giữ cho tủ nằm yên. Lực cản này được gọi là lực ma sát nghỉ giữa tủ với mặt sàn.

Kết luận: Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt hoặc bị lăn khi vật chịu tác dụng của vật khác.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button