Vật lý

Hoạt động 6 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Hãy thực hiện thí nghiệm và giải thích

Hai mô tô xe I, II có khối lượng xấp xỉ nhau. Đặt hai vật A, B giống nhau (búp bê nhựa, tượng gỗ,…) trên xe như hình H5.11. Xe I được thả lăn xuống dốc, chuyển động va chạm với xe II đang đứng yên.

Khi hai xe va chạm, các vật A, B sẽ ngã về phía nào? Vì sao?

Lời giải chi tiết

This post: Hoạt động 6 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Khi va chạm:

Xe I cùng với chân của vật A bị cản trở, nhanh chóng dừng lại nhưng do quán tính nên thân đầu của A vẫn chuyển động và nó ngã về phía trước.

Xe II cùng với chân của vật B bị đẩy mạnh và chuyển động nhưng do quán tính nên thân, đầu của B vẫn đứng yên và nó ngã về phía sau.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button