Vật lý

Hoạt động 7 trang 45 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời.

– Khi dùng cưa để cưa gỗ, ma sát trượt giữa gỗ và mặt lưỡi cưa cản trở chuyển động của cưa (hình H6.12). Khi này, ma sát trượt là có lợi hay có hại ? Em có biết trong trường hợp này, người ta làm giảm ma sát trượt bằng cách nào ?

– Xe đạp (hình H6.13) khi bánh xe mềm và khi bánh xe được bơm căng, trường hợp nào ta chạy xe nhẹ nhàng hơn (lực đạp xe nhỏ hơn) ? Từ đó em hãy cho biết trường hợp nào lực ma sát cản trở chuyển động lăn của bánh xe lớn hơn và ta làm giảm tác dụng có hại của ma sát lăn này cách nào ?

Lời giải chi tiết

This post: Hoạt động 7 trang 45 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

– Khi dùng cưa gỗ để cưa gỗ, ma sát trượt giữa hai mặt gỗ và mặt lưỡi cưa cản trở chuyển động của cưa. Khi này, ma sát trượt có hại. Người ta làm giảm ma sát trượt bằng cách bôi ít mỡ vài mặt lưỡi cưa để làm giảm ma sát giữa gỗ và mặt lưỡi cưa.

– Xe đạp khi bánh xe được bơm căng xe chạy nhẹ nhàng hơn (lực đạp xe nhỏ hơn). Trường hợp bánh xe mềm, lực ma sát lăn cản trở chuyển động lăn của bánh xe lớn hơn và ta làm giảm tác dụng có hại của ma sát lăn này cách bơm bánh xe căng hơn.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button