Tiếng anh

Intonation in exclamations – 4d. Everyday English – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Intonation in exclamations

This post: Intonation in exclamations – 4d. Everyday English – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

(Ngữ điệu trong câu cảm thán)

Listen and compare the intonation in the sets of sentences. Listen again and repeat.

(Nghe và so sánh ngữ điệu trong các cặp câu. Nghe lại và lặp lại.)


• Sounds great. – Sounds great! • Good idea. – Good idea! •  Thanks. – Thanks!

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sounds great!: Nghe có vẻ hay đó

Good idea!: Ý kiến hay đó!

Thanks!: Cảm ơn!

Bklearning.edu.vn

Lời giải chi tiết

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button