Tiếng anh

Lesson Five: Sounds and letters – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Match.

(Nối.)

51 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

Sofa (ghế sô pha)   S-s

Rabbit (con thỏ)   R-r

Tiger (con hổ)   T-t

Umbrella (cây dù)  U-u

Bài 2

2. Read and write the letter r, s and t.

(Đọc và viết các chữ cái r,s, và t.)

52 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

The octopus is in the car.

(Con bạch tuộc ở trong chiếc ô tô.)

The octopus has a hat.

(Con bạch tuộc có một cái nón.)

Bài 3

3. Listen and write.

(Nghe và viết.)


53 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1. octopus (bạch tuộc)

2. turtle (con rùa)

3. hat (nón)

4. rabbit (con thỏ

5. tiger (con hổ)

6. car (ô tô)

7. sofa (ghế sô pha)  

8. umbrella (cây dù)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button