Tiếng anh

Lesson Four: Numbers – Unit 5 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 2

2. Write the words.

(Viết từ.)

42 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

19: nineteen

20: twenty

Bài 3

3. Write the missing numbers.

(Viết các số còn thiếu.)

43 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20

Bài 4

4. Color the numbers 19 and 20.

(Tô màu các số 19 và 20.)

1653634325 428 44 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button