Tiếng anh

Lesson Two: Grammar and song – Unit 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Follow and write.

(Theo sát hình và viết.)

21 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

kitchen (nhà bếp)

living room (phòng khách)

dining room (phòng ăn)

bedroom (phòng ngủ)

bathroom (phòng tắm)

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Rosy?

(Rosy ở đâu?)

She’s in the living room.

(Cô ấy ở trong phòng khách.)

2. Where’s Dad?

(Bố ở đâu?)

He’s in the dining room.

(Ông ấy ở trong phòng khách.)

3. Where’s Grandma?

(Bà ở đâu?)

She’s in the kitchen.

(Bà ở trong nhà bếp.)

4. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

 He’s in the bedroom.

(Cậu ấy ở trong phòng ngủ.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

22 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Rosy?

(Rosy ở đâu?)

She’s in the living room.

(Cô ấy ở trong phòng khách.)

2. Where’s Dad?

(Bố ở đâu?)

He’s in the dining room.

(Ông ấy ở trong phòng khách.)

3. Where’s Grandma?

(Bà ở đâu?)

She’s in the kitchen.

(Bà ở trong nhà bếp.)

4. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

 He’s in the bedroom.

(Cậu ấy ở trong phòng ngủ.)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button