Tin học

Luyện tập bài 1 trang 57 SGK Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Em hãy soạn thảo bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1. Nếu cần bổ sung cột Tổng số để điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này) thì em sẽ chèn cột này vào vị trí nào của bảng? Em hãy chèn và điền số liệu cho cột Tổng số này.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Quan sát bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1:

1653638792 761 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

=> Bảng có 5 hàng và 4 cột.

– Bổ sung cột Tổng số vào vị trí thích hợp.

– Chèn và điền số liệu cho cột Tổng số.

Lời giải chi tiết

+ Bước 1: Chọn thẻ Insert, chọn vào mũi tên bên dưới công cụ Table.

1653638792 536 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 5 hàng, 4 cột, sau đó nhấn chuột trái để tạo bảng.

1653638792 274 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Bước 3: Điền thông tin như mẫu ở Mục 1 vào bảng.

1653638792 231 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Bước 4 (Chèn thêm cột “Tổng số” vào bên phải cột “Số bạn nữ thích”): Nhấp chuột phải vào ô Số bạn nữ thích => chọn Insert => Insert column to the right.

1653638792 175 7 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Bước 5: Điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này).

1653638792 875 8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Bước 6: Chỉnh sửa, định dạng bảng.

1653638792 533 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button