Tin học

Luyện tập trang 69 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Đề bài

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Các bước tạo bảng:

– B1: Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn bảng mới.

– B2: Trong dải lệnh Insert, nháy chuột vào lệnh Table. Khi đó vùng tạo bảng xuất hiện.

– B3: Trong vùng tạo bảng, sử dụng thao tác kéo thả chuột để xác định số hàng và số cột của bảng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Trình bày danh sách môn học yêu thích của tố 1.

– Tạo bảng gồm 2 cột: Cột họ tên và cột môn học. Tổ có 6 người thì có 7 hàng, hàng đầu tiên để ghi tên và môn học yêu thích.

+ B1: Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn bảng mới.

+ B2: Insert => Table => Chọn 2 cột và 7 hàng.

1653898537 31 45 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ B3: Điền Họ tên và điền tên Môn học yêu thích ở hai dòng đầu bảng.

– Ghi danh sách tên vào cột Họ tên sau đó khảo sát môn học yêu thích của các bạn trong tổ 1 để ghi vào cột Môn học yêu thích.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button