Tiếng việt

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Câu 1

Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết :

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Trên đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Em hãy tham khảo tên các dân tộc qua lời kể của bố mẹ, sách báo hoặc truyền hình.

Lời giải chi tiết:

Một số dân tộc mà em biết: Thái, Nùng, Mán, Ba-na, Ê-đê, Khơ-mú, Vân-kiều, Mạ, Cơ-ho, Xơ-đăng, Khơ-me, Xtiêng …

Câu 2

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng …….

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên …….. để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ……. để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ……...

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Em điền vào chỗ trống sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

Câu 3

Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.

untitled Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Em hãy quan sát sự giống nhau giữa hai sự vật để đặt câu so sánh, sử dụng từ ngữ so sánh : như, như là, giống như, không khác gì, chẳng bằng, hơn, kém, …

Lời giải chi tiết:

– Trăng tròn như quả bóng.

– Nụ cười của bé đẹp như hoa.

– Ánh đèn sáng như trăng sao trên bầu trời.

– Đất nước ta cong cong giống như hình chữ S.

Câu 4

4. Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như …….., như ………...

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như ……….

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như …….

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như đổ mỡ.

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như ngọn núi.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button