Tiếng việt

Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58

Câu 1

Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ:

…………..                       …………..

…………..                       …………..

…………..                       …………..

…………..                       …………..

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58

Từ những công việc đã làm giúp bố mẹ hàng ngày, em hãy kể và ghi lại.

Lời giải chi tiết:

Những việc ở nhà em làm giúp bố mẹ là:

tưới cây                      quét nhà

lau bàn                       trông em

vo gạo                        nhặt rau

rửa rau                       gấp quần áo

Câu 2

Gạch một gạch (     ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?

Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì?

luyen tu va cau tuan 13 trang 58 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Cây xoà cành ôm cậu bé.

b) Em học thuộc đoạn thơ.

c) Em làm ba bài tập toán.

Phương pháp giải:

This post: Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58

– Trả lời câu hỏi Ai ?: là con người, loài vật, thường đứng ở đầu câu.

– Trả lời câu hỏi Làm gì ? : là hoạt động của con người, loài vật.

Lời giải chi tiết:

luyen tu va cau tuan 13 trang 58 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 3

Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa:

luyen tu va cau tuan 13 trang 58 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

luyen tu va cau tuan 13 trang 58 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 4

Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà:

a) ……………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………..

Lời giải chi tiết:

a) Em trông em cho mẹ.

b) Em giúp mẹ quét nhà.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button