Địa lý

Lý thuyết con người và thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

I. Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất

– Thiên nhiên cho con người không gian sống, cung cấp các điều kiện cho hoạt động và sản xuất và là nơi chứa đựng chất phế thải của con người.

– Thiên nhiên là một yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo cuộc sống của con người.

1653901661 291 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình 23.1. Vai trò của thiên nhiên đối với sinh hoạt và sản xuất

II. Tác động của con người đến thiên nhiên

– Tác động tích cực:

+ Tạo ra những hệ sinh thái nhân tạo tươi đẹp: công viên, vườn hoa, khu nghỉ dưỡng sinh thái,…

+ Bảo vệ môi trường, khắc phục các sự cố môi trường, phòng chống thiên tai,…

– Tác động tiêu cực:

+ Thông qua các hoạt động kinh tế làm biến đổi sâu sắc môi trường đất, nước, không khí, sinh vật,…

+ Khai thác tự nhiên quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường,…

III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

– Phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại của con người nhưng không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai.

– Tài nguyên thiên nhiên không vô hạn mà sẽ dần cạn kiệt => khai thác tài nguyên hợp lí, sử dụng tiết kiệm, phát triển công nghệ, tìm tài nguyên thay thế.

Sơ đồ tư duy con người và thiên nhiên

1653901661 580 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button