Địa lý

Lý thuyết thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

I. Trước khi tham quan

– Bước 1: Xây dựng ý tưởng.

– Bước 2: Lựa chọn chủ đề tham quan.

– Bước 3: Lập kế hoạch các nhiệm vụ tham quan.

* Gợi ý thực hiện

– Làm việc nhóm để lựa chọn chủ đề tham quan.

– Xây dựng kế hoạch: xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, phương pháp tiến hành và phân công trong nhóm.

– Chuẩn bị các nguồn thông tin đáng tin cậy để chuẩn bị thực hiện tham quan.

– Thống nhất các tiêu chí đánh giá buổi tham quan với giáo viên.

II. Trong khi tham quan

– Bước 1: Thu thập thông tin.

– Bước 2: Thực hiện tham quan.

– Bước 3: Thảo luận với các thành viên khác.

– Bước 4: Tham quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

* Gợi ý thực hiện

– Phân công nhiệm vụ theo kế hoạch.

– Tiến hành thu thập, xử lí thông tin thu được.

– Xây dựng thông tin hoặc bản báo cao về buổi tham quan.

– Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi cần.

– Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho giáo viên và các nhóm khác.

III. Sau khi tham quan

– Bước 1: Tổng hợp các tài liệu.

– Bước 2: Viết báo cáo tham quan.

– Bước 3: Trình bày báo cáo tham quan.

– Bước 4: Mô tả lại quá trình tham quan.

* Gợi ý thực hiện

– Chuẩn bị tiến hành báo cáo.

– Tiến hành báo cáo tham quan.

– Tự đánh giá kết quả tham quan của nhóm.

– Đánh giá kết quả tham quan của các nhóm khác theo tiêu chí đã đưa ra.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button