Sinh học

Mục I, II, ghi nhớ trang 62,63 Vở bài tập Sinh học 7

Mục I

I. Một số đại diện sâu bọ khác

Lựa chọn con đại diện đã được gợi ý trong SGK và bổ sung thêm một số đại diện để điền vào ô trống trong bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Bảng. Sự đa dạng về môi trường

STT Các môi trường sống Một số sâu bọ đại diện
1 Ở nước Trên mặt nước Bọ ve, nhện nước
Trong nước Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy
2 Ở cạn Dưới đất Ấu trùng ve sầu, bọ hung
Trên mặt đất Dế mèn, bọ hung
Trên cây cối Bọ ngựa
Trên không Chuồn chuồn, bướm
3 Kí sinh Ở cây cối Bọ rầy
  Ở động vật Chấy, rận

Mục II

II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn

1. Đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với đặc điểm chung nổi bật của lớp Sâu bọ:

2. Điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (✓) vào vai trò thực tiễn của chúng ở bảng sau:

Lời giải chi tiết:

1.

– Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng  
– Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt dộng bản năng.  
– Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.
– Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.
– Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
– Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí.  
– Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.  
– Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.  

2.

TT Các đại diện Ong mật Tằm Muỗi Ruồi Ong mắt đỏ Kiến Dế mèn Bướm
  Vai trò thực tiễn                
1 Làm thuốc chữa bệnh            
2 Làm thực phẩm              
3 Thụ phấn cho cây trồng            
4 Thức ăn cho động vật khác            
5 Diệt các sâu hại              
6 Hại hạt ngũ cốc            
7 Truyền bệnh          

Ghi nhớ

Lời giải chi tiết:

Sâu bọ rất đa dạng về: số loài, cấu tạo, môi trường sống và tập tính. Nhờ vậy chúng phân bố rộng khắp các môi trường sống trên hành tinh của chúng ta. Sâu bọ có các đặc điểm chung như: cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu có 1 đôi râu ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng ống khí. Sâu bọ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Một số sâu bọ làm hại đáng kể cây trồng nói riêng và nền sản xuất nền sản xuất nông nghiệp nói chung.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button