Vật lý

Mục I – Phần A – Trang 45 Vở bài tập Vật lí 8

I – SỰ TỒN TẠI CỦA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

1. Thí nghiệm 1

This post: Mục I – Phần A – Trang 45 Vở bài tập Vật lí 8

C1.

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy ……

Lời giải chi tiết:

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía vì khi đó áp suất của không khí trong hộp sữa nhỏ hơn áp suất khí quyển ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất của không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp sữa bị bẹp theo nhiều phía.

2. Thí nghiệm 2

C2.

Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. Nước

Lời giải chi tiết:

Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. Nước không chảy ra khỏi ống, vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước. 

C3.

Khi bỏ ngón tay ra khỏi miệng ống thì ….

Lời giải chi tiết:

Khi bỏ ngón tay ra khỏi miệng ống thì áp suất tác dụng lên cột nước bằng áp suất khí quyển vì khi đó áp suất không khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển tại miệng ống bên dưới nên nước bị chảy xuống.

3. Thí nghiệm 3

C4.

Hai đàn ngựa không kéo được hai bán cầu đã hút hết không khí bên trong vì ….

Lời giải chi tiết:

Hai đàn ngựa không kéo được hai bán cầu đã hút hết không khí bên trong vì khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0, trong khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm hai bán cầu ép chặt lại với nhau.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button