Sinh học

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt. cứ nảy mầm.

Đề bài

Nêu ví dụ vận dụng kiến thức về sinh trưởng vào các thao tác xử lí hạt, củ nảy mầm.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vận dụng các tác động của hoocmôn và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh

Lời giải chi tiết

Trong nông nghiệp: ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng và kết hợp với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh để chọn cây trồng phù hợp với mùa vụ và nhập nội cây trồng, luân canh và xen canh.

– Trong lâm nghiệp: có thể điều tiết tán che cho hạt nảy mầm.

– Trong công nghiệp: sử dụng hooc môn trong công nghiệp thực phẩm.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button