Tiếng anh

New Words – Lesson 1 – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

This post: New Words – Lesson 1 – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)


1. history

2. P.E (physical education)

3. I.T (information techonology)

4. music

5. geography

6. literature

7. physics

8. biology

1624418068 vmpf Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

–  history (n): lịch sử

– P.E (physical education): giáo dục thể chất, thể dục

– I.T (information techonology): công nghệ thông tin

– music (n): âm nhạc

– geography (n): địa lý

– literature (n): ngữ văn

– physics (n): vật lý

– biology (n): sinh học

Lời giải chi tiết:

 

1 – C

2 – H

3 – G

4 – B

5 – D

6 – E

7 – F

8 – A

b

Video hướng dẫn giải

b. Note three more subjects you know. Discuss if you like them. Ask and answer.

(Ghi chú thêm ba môn học mà em biết. Thảo luận xem em có thích chúng hay không. Hỏi và trả lời.)

– Do you like maths?

(Bạn có thích toán không?)

– Yes, I do.

(Có.)

Lời giải chi tiết:

Three more subjects: art, English, maths, and civic.

(Ba môn học khác là: mỹ thuật, tiếng Anh, toán và giáo dục công dân.)

A: Do you like English?

(Bạn có thích tiếng Anh không?)

B: Yes, I do.

(Có.)

A: Do you like literature?

(Bạn có thích ngữ văn không?)

B: No, I don’t.

(Không.)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button