Tiếng anh

Object personal pronouns/Possessive pronouns – 4d. Everyday English – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Object personal pronouns/ Possessive pronouns

This post: Object personal pronouns/Possessive pronouns – 4d. Everyday English – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

(Đại từ đóng vai trò tân ngữ / Đại từ sở hữu)

Object personal pronouns

(Đại từ đóng vai trò tân ngữ)

me

you

him

her

it

us

you

them

Possessive adjectives

(Tính từ sở hữu)

my

your

his

her

its

our

your

their

Possessive pronouns

(Đại từ sở hữu)

mine

yours

his

hers

ours

yours

theirs

 Look at me! It’s my cap. It’s mine.

(Nhìn mình nè! Đây là mũ của mình. Nó là của mình.)

3. Read the table. Then choose the correct item.

(Đọc bảng. Sau đó chọn phương án đúng.)

1. My/Mine coat is blue. Her/Hers is red.

2. These aren’t their/theirs shoes. They are our/ours.

3. Look at him/his. He/His is wearing my/me scarf.

4. Your/Yours socks are green. Their/Theirs are orange.

5. These aren’t her/hers jeans. They are my/mine.

6. This isn’t me/my hat. It’s your/yours.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vị trí của các đại từ trong câu:

– Đại từ đóng vai trò tân ngữ: đứng sau động từ.

– Tính từ sở hữu: luôn đi kèm với một danh từ, có thể đóng vai trò chủ ngữ (đứng trước động từ) hoặc tân ngữ (đứng sau động từ).

– Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ. Sau đại từ sở hữu không được dùng danh từ nữa, đại từ sở hữu có thể đóng vai trò chủ ngữ (đứng trước động từ) hoặc tân ngữ (đứng sau động từ).

Lời giải chi tiết

1. My – Hers 2. their – ours 3. him – He – my
4. Your – Theirs 5. her – mine 6. my – yours

1. My coat is blue. Hers is red.

(Áo khoác của tôi màu xanh lam. Của cô ấy màu đỏ.)

2. These aren’t their shoes. They are ours.

(Đây không phải là giày của họ. Nó là của chúng ta.)

3. Look at him. He is wearing my scarf.

(Nhìn anh ấy kìa. Anh ấy đang quàng khăn của tôi.)

4. Your socks are green. Theirs are orange.

(Tất của bạn màu xanh lá cây. Của họ màu da cam.)

5. These aren’t her jeans. They are mine.

(Đây không phải là quần jean của cô ấy. Nó là của tôi.)

6. This isn’t my hat. It’s yours.

(Đây không phải là mũ của tôi. Nó là của bạn.)

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button