Tiếng anh

Project – Unit 1. My New School – Tiếng Anh 6 – Global Success

Your dream school

(Ngôi trường mơ ước của em)

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.) 

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Design your dream school. What does it look like?

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Is it:

– in a town or in the country?

– a boarding school?

– an international school?

Does it have:

– a swimming pool?

– a video game room?

– a greenhouse and a farm?

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm.

(Nó có hồ bơi và trang trại.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Draw a picture of your dream school.

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.)

Lời giải chi tiết:

1623040672 ggfy Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Present it to the class.

(Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an international school in town. It’s very large with over 50 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Tạm dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 50 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Từ vựng

1. a dream school1623040850 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. design gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. look like1623040909 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. in a town1623040959 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. in the country1623040998 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. swimming pool1594975967 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. a video game room1623041057 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. greenhouse gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9. draw a picture1623041108 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. present gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button