Sinh học

Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung vào phù hợp vào bảng 10.

Đề bài

Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung vào phù hợp vào bảng 10

Bảng 10: Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân

Các kì

This post: Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung vào phù hợp vào bảng 10.

Những diễn biến cơ bản của NST

Lần phân bào I

Lần phân bào II

Kì đầu

 

 

Kì giữa

 

 

Kì sau

 

 

Kì cuối

 

 

 c1 trang 32 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Những diển biến cơ bản của NST trong Giảm phân I và Giảm phân II

Lời giải chi tiết

Bảng 10 : Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân

c2 trang 32 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button