Sinh học

Quan sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

Đề bài

Quan sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích?

– Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì?

– Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ KH 1:1, Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST (liên kết gen)?

– Hiện tượng di truyền liên kết là gì?

c1 trang 42 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Quan sát hình 13 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Thí nghiệm của Moocgan

Lời giải chi tiết

– Phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt là phép lai phân tích vì đây là phép lai giữa cá thể mang KH trội với cá thể mang KH lặn.

– Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen của ruồi đực F1.

– Kết quả lai phân tích cho tỷ lệ kiểu hình 1:1, Moocgan cho rằng các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên NST (liên kết gen) vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ cho một loại giao tử (bv) còn ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử, do đó các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một NST, nghĩa là chúng liên kết với nhau.

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button