Sinh học

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau: Các loại nucleotit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?

Đề bài

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

c1 trang 46 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?

– Giả sử trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                – A – T – G – G – X – T – A – T – X –

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung.

Lời giải chi tiết

– Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung (NTBS): A-T; G-X.

– Theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

+ Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch ADN gốc:   A – T – G – G – X – T – A – T – X –

+ Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng: T – A – X – X – G – A – T – A – G –

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button