Sinh học

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau: Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

Đề bài

c1 trang 48 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau:

– Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào?

– Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Quá trình nhân đôi của ADN

Lời giải chi tiết

– Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn.

Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T; G liên kết với X và ngược lại.

Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

– Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ. Phân tử ADN con được tạo ra có hai mạch: một mạch của phân tử ADN mẹ ban đầu, một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button