Sinh học

Quan sát hình 38.1 và cho biết: Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

Đề bài

Quan sát hình 38.1 và cho biết:

This post: Quan sát hình 38.1 và cho biết: Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

– Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

– Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

c1 tr 152 sgk sinh 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Hoocmôn sinh trưởng do tuyến yên tiết ra

– Tirôxin do tuyến giáp tiết ra.

Lời giải chi tiết

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Tên hoocmôn Nơi tiết
Hoocmôn sinh trưởng Tuyến yên
Tirôxin Tuyến giáp
Ơstrôgen Buồng trứng
Testostêrôn Tinh hoàn


 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button