Sinh học

Quan sát hình 41.1 và: Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử.

Đề bài

Quan sát hình 41.1 và:

This post: Quan sát hình 41.1 và: Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử.

– Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử.

– Nêu con đường phát tán của bào tử.

c1 tr 160 sgk sinh 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong hình thức sinh sản bằng bào tử, cơ thể mới phát triển từ bào tử, bào tử hình thành trong túi bào tử được sinh ra từ thể giao tử.

Lời giải chi tiết

– Thí dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bằng bào tử như: rêu, dương xỉ.

– Con đường phát tán của bào tử là: gió, nước, động vật.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button