Sinh học

Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật.

Đề bài

Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật. 

c2 tr 160 sgk sinh 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Sinh sản vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật là từ thân củ (củ khoai tây), thân rễ (cỏ tranh), lá (cây bỏng)…

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button