Sinh học

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Đề bài

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Bảng 9.1: Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

c1 trang 27 sgk sinh 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình thái NST

This post: Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ duỗi xoắn

 

 

 

 

 

Mức độ đóng xoắn

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại Sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

Bảng 9.1: Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

Hình thái NST

This post: Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Mức độ duỗi xoắn

Nhiều nhất

 Không

  Không

Ít 

Nhiều

Mức độ đóng xoắn

  Không

Ít

Cực đại

 Không 

  Không


Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button