Tiếng anh

Reading:The amazing aye-aye – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

Bài A

A. Look at the photo. Check (✓) all the facts you think are true.

This post: Reading:The amazing aye-aye – Unit 2. Monkeys Are Amazing! – Tiếng Anh 6 – Explore English

(Nhìn ảnh. Đánh dấu tất cả những chi tiết bạn nghĩ là đúng.)

(1) This animal is big.     

(2) This animal is fast.   

(3) This animal is shy.

1624263455 dm6v Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

(1) Con vật này to lớn.

(2) Con vật này nhanh nhẹn.

(3) Con vật này rụt rè.

Lời giải chi tiết:

(2) This animal is fast.   

(3) This animal is shy.

Bài B

B. Read the article quickly. Underline the adjectives.

(Đọc nhanh văn bản. Gạch chân các tính từ.)

THE AMAZING AYE – AYE

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast—they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

Phương pháp giải:

Tạm dịch văn bản:

AYE – AYE TUYỆT VỜI

Con vật tuyệt vời này là aye – aye. Nó đến từ Madagascar. Nó sống trong rừng nhiệt đới.

Aye-ayes có màu đen hoặc nâu. Chúng rất nhỏ. Đuôi của chúng dài. Đôi mắt của chúng to và đôi tai của chúng cũng vậy. Chúng có 5 ngón tay dài và khỏe. Chúng bắt thức ăn bằng ngón tay. Khi chúng di chuyển, chúng không nhanh – chúng rất chậm.

Một số người cho rằng aye-ayes rất đáng sợ vì chúng trông kỳ lạ. Nhưng aye-ayes là động vật thân thiện!

Lời giải chi tiết:

Adjectives (các tính từ):

– amazing: tuyệt vời, đáng ngạc nhiên

– black: đen

– brown: nâu

– small: nhỏ

– long: dài

– big: to

– strong: mạnh mẽ

– fast: nhanh

– slow: chậm

Bài C

C. Read again. Where do aye-ayes live?

(Đọc lại. Con aye-ayes sống ở đâu?)

Phương pháp giải:

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast—they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

Lời giải chi tiết:

They live in the rainforest.

(Chúng sống ở rừng nhiệt đới.)

Từ vựng

1. aye aye1624263535 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. tail gb 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. catch gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. move gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. strange gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button