Tiếng việt

Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo chi tiết

Đề bài

Trong cuộc họp lớp, các bạn trình bày ý kiến trong cuộc họp, hãy tóm tắt nội dung mà bạn đã trình bày.

This post: Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo chi tiết

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1: Lắng nghe và ghi chép

– Lắng nghe nội dung trình bày: cần nghe hết câu, hết ý để hiểu rõ người trình bày muốn nói.

– Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày:

– Căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi tóm tắt.

– Tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ.

– Dùng các kí hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng,… để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến.

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại những ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button