Lịch sử

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 87 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Theo em, tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời kì Bắc thuộc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vận dụng kiến thức trong bài 

Lời giải chi tiết

Thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn 1000 năm (từ năm 179 TCN đến 938).

Các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau thống trị nước ta.

Thời kì này, nhân dân ta bị áp bức, bóc lột nặng nề với các loại sưu thuế

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button