Tiếng anh

Speaking – 3f. Skills – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Speaking

This post: Speaking – 3f. Skills – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

1655591410 581 12 think Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM6. Which of the street foods in Exercise 1 would you like to try? Why? Tell your partner.

(Nghĩ. Món ăn đường phố nào ở bài 1 mà em muốn thử? Vì sao? Nói với bạn của em.)

I would like to try__________ because______________ .

Lời giải chi tiết

I would like to try fish and chips in the UK and hot dogs in the USA because I have never eaten them before. I think they are very tasty.

(Tôi muốn thử món cá và khoai tây chiên ở Anh và xúc xích ở Mỹ vì tôi chưa ăn chúng bao giờ. Tôi nghĩ chúng rất ngon.)

Bklearning.edu.vn

 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button