Tiếng anh

Speaking – 4c. Vocabulary – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Bài 2

Speaking

This post: Speaking – 4c. Vocabulary – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

2. What is each person is wearing? Tell your partner.

(Mỗi người đang mặc gì? Nói với bạn của em.)

Becky is wearing a skirt,… .

Lời giải chi tiết:

Becky is wearing a skirt, leggings, a blouse and shoes.

(Becky mặc váy, quần legging, áo blouse và giày.)

Barry is wearing jeans, a shirt and trainers.

(Barry đang mặc quần jean, áo sơ mi và đi giày thể thao.)

Bài 3

3. What are you wearing today? Tell the class.

(Hôm nay em đang mặc gì? Nói với cả lớp.)

Today, I’m wearing a T-shirl, jeans and trainers.

(Hôm nay, tôi mặc áo phông, quần jeans và đi giày thể thao.)

Lời giải chi tiết:

Today, I wearing a dress, a jacket, a hat, a scraf, gloves and shoes.

(Hôm nay tôi mặc váy, áo khoác, đội mũ có vành, đeo khăn quàng cổ, găng tay và đi giày.)

Bài 4

Từ vựng

1. clothes gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. accessories 1624955359 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. footwear gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. scarf gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. leggings 1637231531 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. trainers1637231613 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. boots gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. shoe gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9. socks1637231697 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. t shirt1637231786 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

11. shirt gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

12. jumper gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

13. short gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

14. skirt gb 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

15. dress gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

16. jeans gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

17. jackets1637231922 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

18. hat gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

19. belt gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

20. cap gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

21. gloves1637232020 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Lời giải chi tiết:


Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button