Môn toán

Toán lớp 3 trang 42 – Bảng nhân 3 SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Số?

th 1 trg 42 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm thêm 3 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

tl th 1 trg 42 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

1655564699 409 bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em thực hiện đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Luyện tập

Bài 1

Viết phép nhân.

bai 1 trg 42 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

a, Quan sát hình ta thấy có ba cái khay mỗi khay đựng một viên bi như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân với 1.

b, Quan sát hình ảnh thấy có 3 khay mỗi khay không chứa viên bi nào như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân 0.

Lời giải chi tiết:

tl bai 1 trg 42 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tính nhẩm.

1655564699 538 b2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 3.

Lời giải chi tiết:

tr loi bb2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button