Môn toán

Toán lớp 3 trang 43 – Bảng chia 3 – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Tính nhẩm.

1655566359 252 b1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 3.

Lời giải chi tiết:

1655566359 72 tr loi b1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Luyện tập

Bài 1

Số?

bai 1 trg 43 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 3 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Lời giải chi tiết:

tl bai 1 trg 43 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có  ..?.. quả điều.

b, Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả . Có tất cả  ..?.. phần.

Phương pháp giải:

a) Số quả điều ở mỗi phần = Số quả điều có tất cả : số phần

b) Số phần = Số quả điều có tất cả : số quả điều ở mỗi phần

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 18 : 3 = 6

Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có 6 quả điều.

b, Ta có 18 : 2 = 9

Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả 9 phần.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button