Môn toán

Toán lớp 3 trang 44 – Bảng nhân 4 – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 2

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 4.

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm.

1655568060 420 b4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân  4.

Lời giải chi tiết:

1655568060 512 b1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

bai 2 trg 44 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chân cừu ta lấy số con cừu nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Mỗi con cừu có 4 chân. Vậy số chân cừu bằng số con cừu nhân với 4.

tl bai 2 trg 44 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tính bằng 2 cách.

bai 3 trg 44 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a, 3 x 2 x 2                                              b, 5 x 2 x 4

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và tính giá trị biểu thức bằng hai cách.

Lời giải chi tiết:

1655568062 992 tr loi Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button