Môn toán

Toán lớp 3 trang 45 – Bảng chia 4 – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

Tính nhẩm.

1655569849 81 b1 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 4.

Lời giải chi tiết:

1655569849 906 tr loi bai 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

bai 2 trg 45 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

tl bai 2 trg 45 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Số?

bai 3 trg 45 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Để tính số đĩa đựng đào ta lấy số quả đào chia cho số đào ở mỗi đĩa.

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 : 4 = 5                         20 : 5 = 4

tl bai 3 trg 45 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button